Questo blog nasce con l'intento di scrivere liberamente, senza limiti di argomenti e di tempo. Il titolo stesso spiega, appunto, che si tratta di pensieri e riflessioni personali fatti a voce alta, cioè, volutamente messi a disposizione di chi li leggerà, per scelta o per caso, anche senza condividerli. I miei sono discorsi strettamente soggettivi e non hanno la benché minima pretesa di proferire chissà quali verità o di parlare per conto di grandi masse; assolutamente no, io parlerò da un punto di vista strettamente personale e solo per mio conto...

giovedì 30 luglio 2015

Vernacolando IV


U Mari
---
Anima rand’in perpetuu movimentu
Mundu ‘ndo mundu chin’i vit’è putenti
Portun’apertu intr’o fund’i ‘llabbissu
Quando s’incazz’e fhjuffhjunu fort’i venti
Pe cu ‘nci cari non c’è sarvamentu

I dett’i l’antichi rinn’u ver’o spissu
“Iapri l’occhi c’a mari non c’è taverna”
In ch’è lisciu in chi cangia all’intrhasattu,
se scur’e manca ‘ncielu pur’a lanterna
sulu pregari si pot’u Crucifissu

Ma quand’è calm’è ‘ntavulu tuttu chjattu
Bon’e tranquillu cu tutt’è u meggh’amicu
Non cerca nenti, sul’u giustu riguardu
E a tutti runa, pecchì non è mindicu,
Pisc’a mangiari senza nuju cuntrattu

Sulu, ‘nda rina, mi piaci mi mu vardu,
Comu na naca mi calm’u so rumuru,
Mi ‘mbrazz’e catugghja, mi faci cuntentu
C’u fhjauru ru sali ‘nda ‘ll’aria mi curu,
È sempri viatu, quand’u rassu, e mai tardu.


Francesco Tripodi   15/07/2015


lunedì 20 luglio 2015

Vernacolando III


A vit’è donu
---
Campari tantu pé campari
Non è mai na cosa ‘nzertata
U non aviri nent’i fari
Port’a test’a mala strhata

S'hav’a penzari e lavurari
S'hav’a caminari e non fuìri
Quandu ‘nci voli, riposari
E cu cumincia hav’a finiri

A vita vera non si tingi
E quandu brisci, e quandu scura
Perciò nenti fungi né gringi
Quand’è troppu cott’o s’è crura

C’è tanta genti sofferenti
Chi non si ciangi strhati strhati
E nui chi non avimu nenti
Ciangimu sempri pé minchjati

Campari tantu pé campari
È sempri sign’i putruneria
A vita s’hav'a rispettari
Pé tutt’è donu, puru pé mia.


Francesco Tripodi   01/07/2015

venerdì 10 luglio 2015

Vernacolando II

U palorgiu
---
Nu pezz’i spagu ra giusta misura
Nu chiov’i reci ca testa tagghjata
‘Nda na pir’i lignu tutta ‘llisciata
Si teni strhittu cu manu sicura

Iettulu ‘nterra e fallu girari
Vinci a partita cu ‘cchjù a longu dura
U mar'a cu perdi, u cori ‘nci scura,
‘Ntacchi chi chiova ‘nda pir’a sfeggiari

Su gari sentuti, ma senza latri,
‘Nci voli bravura e puru furtuna
C’è cu ‘ntacchi ‘nda pira non ‘ndavi una
È u palorgiu ru megghju, chiu i me patri.


Francesco Tripodi   25/06/2015